Morihiro Saito Sensei (1928. - 2002.)

Morihiro Saito počeo je vježbati aikido kao učenik O-Senseia 1946. godine u Iwami. Prije nego je započelo njegovo iskustvo s aikidom, vježbao je Shito ryu karate, judo i kendo. U Iwami je Saito Sensei sudjelovao u svim aspektima svakodnevnog života s Osnivačem i uz pomoć svoje obitelji brinuo o njemu i njegovoj ženi 23 godine, sve do Ueshibine smrti 1969. godine. Zbog takvih je okolnosti Saito Sensei mogao trenirati s Ueshibom, često čak i individualno.

Vježbajući sa Saitom, O-Sensei je testirao i usavršavao tehnike, oplemenjujući i razvijajući aikido vještinu. Zahvaljujući takvoj bliskosti i iskustvu, Morihiro Saito Sensei postao je važna karika u razvojnom procesu aikida.

saito-ueshiba2-764x1024

Uz to što je bio Osnivačev uke (trening partner), Saito Sensei je također pomagao pri sistematiziranju učenja kako bi tehnike bile što razumljivije vježbačima. Posebno treba naglasiti da se takva sistematizacija tehnika izvodila s odobrenjem i pod nadzorom O-Senseia. Na filmskim snimkama snimljenima u Iwami (Aiki News video series) evidentirano je kako Saito Sensei vodi trening koji O-Sensei nadgleda. On je bio jedini čovjek kojemu je Ueshiba dopustio da podučava tehnike oružjem (Aiki ken i Aiki jo).

Saito je bio Aikikai Shihan, 9. dan i autor poznatih knjiga “Traditional Aikido, vol.1.-5”, “Aikido – it’s heart and appearance” i novije serije “Takemusu Aikido, vol. 1.-6.” Često je putovao održavajući seminare na svim kontinentima, a u Iwami je vodio tradicionalni uchi-deshi program i treninge koje su pohađali njegovi učenici iz cijelog svijeta. U Iwama se i dalje trenira na tradicionalan način. Uchi-deshiji treniraju, brinu se i žive u dojou, baš kao što su radili u vrijeme kada je treninge vodio O-Sensei

Saito Sensei čitav je svoj život posvetio podučavanju izvornih aikido tehnika, prenoseći duh i učenje aikida upravo onako kako je njemu bio prenosio O Sensei Morihei Ueshiba  i zbog toga smo mu mi, njegovi učenici, neizmjerno zahvalni.

Osnivač je preminuo 1969. godine, ostavljajući Morihiro Saitu svoj “Aiki Shuren Dojo” i Aiki Jinja (Aiki svetište). Tako je na Saito Senseija bila prenesena odgovornost da se zaštite i sačuvaju učenja i duh aikido.