Aikido klub “MUSUBI” započeo je sa radom na ljeto 2004. potaknut povećanim interesom za aikidom u Zagrebu te potrebom za širenjem matičnog kluba. Danas je član Hrvatskog Aikido Saveza (članica Hrvatskog Olimpijskog Odbora i Unije svjetskih olimpijskih i neolimpijskih saveza – SportAccord) te glavne svjetske aikido organizacije AIKIKAI.

U suradnji sa svjetski renomiranim majstorima i učiteljima aikida, klub njeguje tradicionalni način učenja aikida i pedagogiju rada karakterističnu za Ibaragi dojo (Iwama ryu). Školovani instruktori i pedagozi s dugogodišnjim iskustvom rade s djecom i odraslima u savladavanju novih vještina, razvijanju samodiscipline, motorike, koordinacije putem dinamičnih i zanimljivih treninga.

Glavni instruktor (Musubi dojo-cho):

Predrag Jukić
5. Dan Aikido Aikikai Hombu
(wikipedija) 

Instruktori:

Rade Sikirić
3. Dan Aikido Aikikai Hombu 

Treneri asistenti:

Branko Užarević
Stručni prvostupnik trenerske struke – Kondicijska priprema sportaša

Luka Tomić
1. kyu Aikikai/Iwama ryu aikido

Andrej Sabljić
2.kyu Aikikai/Iwama ryu aikido