AIKIKAI FOUNDATION I IAF

Aikikai Foundation krovna je aikido organizacija, također poznata i kao Aikikai Hombu ili samo Aikikai. Smještena je u Tokiju, a osnovana je 1940. godine kada ju je i priznala japanska vlada. Aikikai je također centralno sjedište Svjetske aikido federacije (IAF) koje je nadležno za nadzor i organizaciju Aikikai federacija unutar zemalja diljem svijeta. Predsjednik IAF-a je trenutni Doshu Moriteru Ueshiba. IAF je osnovan 1976. godine, a priznale su ga najveće međunarodne sportske organizacije poput International World Games Association-a (IWGA), Saveza međunarodnih sportskih organizacija (GAIF) i Svjetskog Olimpijskog odbora

1969. godine, nakon smrti O Senseija, brigu za Aikikai preuzeo je njegov sin Kisshomaru Ueshiba koji je svojom smrću 1999. godine prepustio obaveze svom sinu Moriteru Ueshibi, trenutnom Doshuu, kako je to uobičajeno po japanskoj tradiciji.

1968. godine originalna je drvena zgrada Aikikai Hombu dojoa zamijenjena modernom betonskom zgradom na četiri kata i s trima zasebnim dvoranama za vježbanje. Svakodnevno stotine aikidoka iz cijelog svijeta dolaze u Hombu dojo i imaju mogućnost trenirati od 6:30 sati ujutro do 21:00 sat navečer.

Kisshomaru Ueshiba 1921-1999

1921. rođen 27. lipnja u Ayabeu

1946. diplomira na univerzitetu u Wasadau, studij Ekonomije i političkih znanosti

1956. daje prvu demonstraciju aikida i počinje podučavati aikido pučanstvu

1957. izdaje prvu knjigu AIKIDO

1969. preuzima titulu Aikido Doshu

1995. prima Zui Hosho medalju od japanske vlade

1999. preminuo 4. siječnja u 77. godini

kisshomaru-ueshiba-851cf12c-3fe9-4fcc-a1d1-7446df1790a-resize-750
Moriteru Ueshiba rođ. 1951.g.

1951. rođen 4. travnja u Tokiju

1976. diplomira na univerzitetu u Meiji Gakuinu, studij Ekonomije

1996. postaje Generalni direktor Hombu dojoa

1999. preuzima titulu Aikido Doshu

doshu
Mitsuteru Ueshiba rođ. 1981.g.

1981. rođen 27. lipnja u Tokiju

2012. postaje Dojocho Aikikai Hombu Dojoa

image