Aikido klub Musubi

SJEDIŠTE:
Bartolići 19, 10 000 Zagreb

LOKACIJA ODRŽAVANJA TRENINGA:
Drvodjeljska škola
Savska cesta 86, 10 000 Zagreb

MOB: +385 98 771771

E-MAIL: predrag@aikido-musubi.hr