Pojačali smo brojčano stanje trenera s dva nova!

Luka Tomić i Andrej Sabljić su najnoviji treneri u timu Aikido kluba Musubi. Nakon školovanja za trenera aikida pri Hrvatskoj Olimpijskoj Akademiji položili su završne ispite s rezultatima na vrhu svoje generacije. Time je Musubi ojačan za još dvojicu izvrsnih trenera koji će prenositi znanje i vještinu aikida na nove generacije aikidoka.
Cijeli klub i njihov trener Predrag Jukić Sensei su ponosni na postignuti rezultat i na reprezentativnom predstavljanju Aikido kluba Musubi pred predavačima i ispitnom komisijom HOA-e. 万丈!