Unatoč prekidu redovitih treninga, napredak hrvatskog aikida ne prestaje.

Dvanaestoro hrvatskih aikidoka iz klubova Hrvatskog Aikido Saveza iz svih uglova zemlje krenuli su s osposobljavanjem za trenere aikida pri Hrvatskoj Olimpijskoj Akademiji.

Hrvatska Olimpijska Akademija (HOA) utemeljena je od strane Hrvatskog Olimpijskog Odbora (HOO) 1996. godine sa ciljem naobrazbe budućih sportskih trenera unutar nacionalnih saveza i promicanja temeljnih načela olimpizma na nacionalnoj razini. 

Akademiju također polaze i dvojica Musubijevaca koji će nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi i položenih ispita postati dio instruktorskog tima koji će zajedno sa Senseijem Predragom Jukićem nastaviti s edukacijom i uzdizanjem starih, novih i budućih aikidoka.