Nastavili smo s Masterclass ciklusom, a tema nam je nakon ikkya naravno bila nikyo.

S idejom da uniformiramo i sistematiziramo svoje znanje, nastavili smo s Masterclassom u kojem su polaznici sistematski i fokusirano usavršavali ciljane tehnike, stvarali čvrstu bazu i riješavali probleme katakteristične za gradivo. 
Tema nam je bila druga po redu tehnika iz katame waza (tehnike poluga) grupe pod nazivom nikyo. Nikyo je poznat kao vrlo zahtjevna poluga na početku učenja, ali također i kao vrlo učinkovita i praktična tehnika s brojnim oblicima izvedbe i varijacijama.

Jedanaest musubijevaca je kroz skoro četiri sata treninga imala prilike utvrditi znanje i ispolirati čak više od četrdeset nikyo tehnika te napraviti jedan veliki iskorak prema napretku i širenju svog osobnog aikido repertoara.