AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

Priznanje HAS-a

Aikido klub Musubi je dobio priznanje od strane Hrvatskog Aikido Saveza kojim se potvrđuje punopravno članstvo u savezu te samim time i unutar Hrvatskog Olimpijskog Odbora, Svjetske Aikido Federacije i samog Aikikai Hombu dojoa kao krovne Aikido organizacije.Time je dano priznanje kvaliteti i ozbiljnosti rada unutar AK Musubi koji već 14 godina radi na širenju i unaprijeđenju aikida u Hrvatskoj i šire.