AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

Hrvatska Olimpijska Akademija

U organizaciji Hrvatskog Olimpijskog Odbora (HOO), Hrvatske Olimpijske Akademije (HOA) i Hrvatskog Aikido Saveza (HAS) započeo je "Program osposobljavanja za trenere aikida" odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

Taj program je osmišljen od strane stručnog kadra HAS-a i HOA-e s namjenom osposobljavanja stručnih i profesionalnih trenera aikida u Hrvatskoj. Takav program je sada po prvi put započeo u Hrvatskoj i veliko je priznanje Hrvatskom Aikido Savezu i aikidu kao važnim čimbenicima u hrvatskom sportu.

 

 

Program vodi stručni, verificirani kadar predavača kineziologa, doktora medicine i svi ostali potrebni za stručno provođenje ovakvog programa. Završetkom ovog osposobljavanja, hrvatski aikido će biti jači za dvadesetak profesionalnih, stručno osposobljenih aikido trenera.

Također i tri instruktora iz Musubija sudjeluju u tom programu.