AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

1883. - 1942.

Morihei Ueshiba rođen je 14. prosinca 1883. u gradu Tanabe u pokrajini Wakayama. Od 1912. do 1919. živi na Hokkaido-u i tamo upoznaje Sokaku Takeda-u, majstora Daito Ryu Aikijujutsu-a i postaje njegov učenik. Najveći utjecaj na današnju tehničku formu Aikido-a imao je Daito Ryu Aikijujutsu. Među ostalim utjecajima borilačkih vještina na Aikido također ubrajamo Tenjin Shinyo Ryu Jujutsu, Yagyu Ryu Jujutsu i Kodokan Judo. Godine 1919. Ueshiba upoznaje Onisaburo Deguchi-a, karizmatičnog duhovnog vođu Omoto Kyo religije.

Ueshiba 1919. odlazi u Ayabe, centar Omoto Kyo religije, u blizini Kyota gdje boravi do 1927. U Tokyo se seli 1927, a njegov se prvi trajni dojo otvara 1931. godine. Od vremena vježbanja s majstorom Takeda-om, pa sve do 1935. godine, Ueshiba aktivno podučava Daito Ryu Aikijujutsu tehnike. Također dodjeljuje diplome iste škole.

Od 1935. nadalje, Ueshiba više nije vježbao pod majstorom Takeda-om, ali je i dalje podučavao Daito Ryu tehnike u modificiranoj formi. Naziv koji se najčešće koristi za ovaj prijeratni stil vještine Morihei Ueshiba-e je Aiki Budo. Na prijeratnim je filmskim snimkama (Aiki News "Aiki Budo") vidljiv razvoj Ueshibine borilačke vještine koja objedinjuje dinamiku, moćne tehnike i gracioznost pokreta. Evidentna je energična, jasna i snažna tehnička forma kao i utjecaj vježbi s oružjem u demonstriranoj juken (bajonet) tehnici.

Oružje

O Sensei with kenGodine 1937. Ueshiba i njegov učenik Zenzaburo Akazawa, službeno se priključuju školi mača, Kashima Shinto Ryu, smještenoj u gradu Kashima u pokrajini Ibaraki. Ueshiba poziva njihove instruktore da redovito podučavaju u Iwami (također u pokrajini Ibaraki). Forme mača te škole, temelj su Aiki ken tehnika karakterističnih za Aikido. Što se tiče razvoja jo tehnika kakve je podučavao O-Sensei, izvor tehničkih utjecaja nije toliko jasan. Stanley Pranin, aikido povjesničar i glavni urednik časopisa Aiki News/Aiki Journal, smatra da je Aritoshi Murashige, jedan od ranijih Ueshiba-inih učenika, ponekad vježbao jo u Kobukan Dojo-u u ranim 30-tim godinama. Murashige je učio Katori Shinto Ryu u sklopu Kobudo Kenkyukai u Kodokanu. Vjeruje se da je to moglo imati utjecaja na Osnivačeve jo tehnike. Također se smatra kako postoji povezanost s O-Sensei-evim proučavanjem rada s oružjem kao što su yari (koplje), juken (bajonet) i naginata (helebarda). Pokret O-Sensei-evih jo tehnika također podsjećaju na tehnike mačem. Spomenuti utjecaji su u kombinaciji s jedinstvenim Ueshiba-inim konceptom tai sabaki (kretanja tijela) najvjerojatnije najviše utjecali na stvaranje i razvoj jo tehnika kakve poznajemo danas u sklopu tradicionalnih Aikido škola.

1942.-1969.

Godine 1942., Ueshiba seli u Iwamu, ruralnu sredinu u pokrajini Ibaraki, smještenu sjeveroistočno od Tokyo-a. Miran život u Iwami omogućio je Ueshiba-i da se posveti meditaciji, treningu i obrađivanju zemlje. Tamo je za vrijeme jednog od najmračnijih perioda ljudske povijesti, razvijao borilačku umjetnost koja zagovara mir i razumijevanje među ljudima. Tijekom ranih godina u Iwami, Ueshiba se ozbiljno posvetio učenju tehnika mačem (ken) i štapom (jo). Proučavajući ih i trenirajući, njegova je borilačka umjetnost poprimila formu opsežne Budo vještine koja se sastojala od vježbi sa i bez oružja. O-Sensei je u Iwami živio u dodiru s prirodom, u blizini šume, daleko od gradske buke, intenzivno vježbajući i neprestano usavršavajući svoj aikido do kraja života. "Godine provedene u Iwami bile su ključne za razvoj Aikidoa.
Slobodan kao nikada prije da se s potpunom koncentracijom posveti Budo učenju, Morihei se predao intenzivnom treningu i molitvi u nastojanju da nastavi usavršavati borilačku vještinu koja se zauzima za postizanje nenasilnog razrješenja sukoba." (Takemusu Aikido vol. 1, ur: Stanley Pranin.)

Osnivač je preminuo 1969. godine, ostavljajući Morihiro Saito-u svoj "Aiki Shuren Dojo" i Aiki Jinja (Aiki svetište). Tako je na Saito Sensei-a bila prenesena odgovornost da se zaštite i sačuvaju učenja i duh Aikido-a.